کمترین: 
529.9
بیشترین: 
529.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
529.9
زمان: 
8/16 09:10
قیمت یوان چین امروز 16 آبان 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 16 آبان 1396 , 529.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 09:10","price":529.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398