کمترین: 
915.3
بیشترین: 
915.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
915.3
زمان: 
8/16 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 16 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 16 آبان 1396 , 915.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 09:10","price":915.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398