کمترین: 
4073.6
بیشترین: 
4073.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4073.6
زمان: 
8/16 09:10
قیمت یورو امروز 16 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 16 آبان 1396 , 4073.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 09:10","price":4073.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398