پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
17.2
بیشترین: 
554000
قیمت تقلبی: 
552200
زمان: 
8/16 23:50
قیمت آبشده شنبه ای امروز 16 آبان 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 16 آبان 1396 , 552200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 00:05","price":17.2},{"date":"1396/08/16 00:10","price":553800},{"date":"1396/08/16 00:15","price":554000},{"date":"1396/08/16 00:25","price":553700},{"date":"1396/08/16 00:30","price":553800},{"date":"1396/08/16 11:05","price":553400},{"date":"1396/08/16 11:10","price":553100},{"date":"1396/08/16 12:25","price":552600},{"date":"1396/08/16 12:30","price":552800},{"date":"1396/08/16 12:35","price":553000},{"date":"1396/08/16 12:45","price":552800},{"date":"1396/08/16 12:50","price":552900},{"date":"1396/08/16 12:55","price":552700},{"date":"1396/08/16 13:00","price":552600},{"date":"1396/08/16 13:05","price":552700},{"date":"1396/08/16 13:10","price":552600},{"date":"1396/08/16 13:15","price":552700},{"date":"1396/08/16 13:25","price":552600},{"date":"1396/08/16 13:40","price":552500},{"date":"1396/08/16 14:10","price":552600},{"date":"1396/08/16 14:25","price":552700},{"date":"1396/08/16 14:35","price":552800},{"date":"1396/08/16 14:40","price":552900},{"date":"1396/08/16 14:45","price":552700},{"date":"1396/08/16 15:00","price":552600},{"date":"1396/08/16 15:10","price":552400},{"date":"1396/08/16 15:15","price":552300},{"date":"1396/08/16 15:25","price":552400},{"date":"1396/08/16 15:30","price":552100},{"date":"1396/08/16 15:35","price":552000},{"date":"1396/08/16 15:45","price":551700},{"date":"1396/08/16 15:50","price":551800},{"date":"1396/08/16 15:55","price":551700},{"date":"1396/08/16 16:05","price":551900},{"date":"1396/08/16 16:10","price":552000},{"date":"1396/08/16 16:15","price":552100},{"date":"1396/08/16 16:20","price":552000},{"date":"1396/08/16 16:45","price":552100},{"date":"1396/08/16 16:50","price":552000},{"date":"1396/08/16 16:55","price":552100},{"date":"1396/08/16 17:05","price":552000},{"date":"1396/08/16 17:10","price":552100},{"date":"1396/08/16 17:20","price":552200},{"date":"1396/08/16 17:25","price":552100},{"date":"1396/08/16 17:30","price":552200},{"date":"1396/08/16 17:40","price":552300},{"date":"1396/08/16 17:45","price":552200},{"date":"1396/08/16 17:50","price":552100},{"date":"1396/08/16 17:55","price":552300},{"date":"1396/08/16 18:10","price":552100},{"date":"1396/08/16 18:15","price":552000},{"date":"1396/08/16 18:20","price":551900},{"date":"1396/08/16 18:25","price":551600},{"date":"1396/08/16 18:30","price":551700},{"date":"1396/08/16 18:35","price":551600},{"date":"1396/08/16 18:40","price":551500},{"date":"1396/08/16 18:45","price":551600},{"date":"1396/08/16 18:50","price":551200},{"date":"1396/08/16 18:55","price":551300},{"date":"1396/08/16 19:05","price":551600},{"date":"1396/08/16 19:10","price":551500},{"date":"1396/08/16 19:15","price":551400},{"date":"1396/08/16 19:20","price":551600},{"date":"1396/08/16 19:25","price":551800},{"date":"1396/08/16 19:30","price":551700},{"date":"1396/08/16 19:35","price":551400},{"date":"1396/08/16 19:40","price":551500},{"date":"1396/08/16 19:45","price":551600},{"date":"1396/08/16 19:55","price":551500},{"date":"1396/08/16 20:10","price":551700},{"date":"1396/08/16 20:25","price":551600},{"date":"1396/08/16 20:35","price":551900},{"date":"1396/08/16 20:45","price":551800},{"date":"1396/08/16 21:00","price":551900},{"date":"1396/08/16 21:05","price":551700},{"date":"1396/08/16 21:10","price":551800},{"date":"1396/08/16 21:40","price":551700},{"date":"1396/08/16 21:45","price":551800},{"date":"1396/08/16 22:00","price":552000},{"date":"1396/08/16 22:10","price":552100},{"date":"1396/08/16 22:15","price":552000},{"date":"1396/08/16 22:30","price":551900},{"date":"1396/08/16 22:40","price":551800},{"date":"1396/08/16 22:45","price":551900},{"date":"1396/08/16 22:55","price":552000},{"date":"1396/08/16 23:05","price":552100},{"date":"1396/08/16 23:15","price":552000},{"date":"1396/08/16 23:35","price":552200},{"date":"1396/08/16 23:40","price":552300},{"date":"1396/08/16 23:50","price":552200}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398