پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3.102
بیشترین: 
3.168
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.163
زمان: 
8/16 22:32
قیمت گاز طبیعی امروز 16 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 16 آبان 1396 , 3.163 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 00:00","price":3.122},{"date":"1396/08/16 00:32","price":3.111},{"date":"1396/08/16 01:08","price":3.123},{"date":"1396/08/16 01:32","price":3.118},{"date":"1396/08/16 02:00","price":3.117},{"date":"1396/08/16 03:00","price":3.124},{"date":"1396/08/16 03:32","price":3.123},{"date":"1396/08/16 04:00","price":3.127},{"date":"1396/08/16 05:08","price":3.123},{"date":"1396/08/16 05:32","price":3.119},{"date":"1396/08/16 06:32","price":3.124},{"date":"1396/08/16 07:08","price":3.123},{"date":"1396/08/16 07:32","price":3.126},{"date":"1396/08/16 08:08","price":3.127},{"date":"1396/08/16 08:32","price":3.124},{"date":"1396/08/16 09:08","price":3.126},{"date":"1396/08/16 09:32","price":3.133},{"date":"1396/08/16 10:00","price":3.135},{"date":"1396/08/16 10:32","price":3.133},{"date":"1396/08/16 11:00","price":3.13},{"date":"1396/08/16 11:32","price":3.135},{"date":"1396/08/16 12:08","price":3.143},{"date":"1396/08/16 12:32","price":3.147},{"date":"1396/08/16 13:00","price":3.143},{"date":"1396/08/16 13:32","price":3.14},{"date":"1396/08/16 14:08","price":3.139},{"date":"1396/08/16 14:32","price":3.115},{"date":"1396/08/16 15:00","price":3.106},{"date":"1396/08/16 16:00","price":3.12},{"date":"1396/08/16 16:32","price":3.11},{"date":"1396/08/16 17:00","price":3.119},{"date":"1396/08/16 17:32","price":3.107},{"date":"1396/08/16 18:08","price":3.114},{"date":"1396/08/16 18:32","price":3.102},{"date":"1396/08/16 19:08","price":3.113},{"date":"1396/08/16 19:32","price":3.117},{"date":"1396/08/16 20:00","price":3.126},{"date":"1396/08/16 20:32","price":3.151},{"date":"1396/08/16 21:00","price":3.168},{"date":"1396/08/16 21:32","price":3.167},{"date":"1396/08/16 22:08","price":3.159},{"date":"1396/08/16 22:32","price":3.163}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398