پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.9211
بیشترین: 
1.943
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.922
زمان: 
8/16 22:32
قیمت نفت کوره امروز 16 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 16 آبان 1396 , 1.922 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 00:00","price":1.9403},{"date":"1396/08/16 00:32","price":1.9412},{"date":"1396/08/16 01:08","price":1.9405},{"date":"1396/08/16 01:32","price":1.9378},{"date":"1396/08/16 02:00","price":1.9375},{"date":"1396/08/16 03:00","price":1.9354},{"date":"1396/08/16 04:00","price":1.9339},{"date":"1396/08/16 04:32","price":1.9341},{"date":"1396/08/16 05:08","price":1.9349},{"date":"1396/08/16 05:32","price":1.935},{"date":"1396/08/16 06:08","price":1.9345},{"date":"1396/08/16 06:32","price":1.9359},{"date":"1396/08/16 07:08","price":1.936},{"date":"1396/08/16 07:32","price":1.9371},{"date":"1396/08/16 08:08","price":1.9363},{"date":"1396/08/16 08:32","price":1.936},{"date":"1396/08/16 09:08","price":1.9367},{"date":"1396/08/16 09:32","price":1.9365},{"date":"1396/08/16 10:00","price":1.9381},{"date":"1396/08/16 10:32","price":1.9375},{"date":"1396/08/16 11:00","price":1.9368},{"date":"1396/08/16 11:32","price":1.939},{"date":"1396/08/16 12:08","price":1.9397},{"date":"1396/08/16 12:32","price":1.9368},{"date":"1396/08/16 13:00","price":1.9337},{"date":"1396/08/16 13:32","price":1.9348},{"date":"1396/08/16 14:08","price":1.9355},{"date":"1396/08/16 14:32","price":1.9394},{"date":"1396/08/16 15:00","price":1.9393},{"date":"1396/08/16 15:32","price":1.9377},{"date":"1396/08/16 16:00","price":1.9361},{"date":"1396/08/16 16:32","price":1.937},{"date":"1396/08/16 17:00","price":1.943},{"date":"1396/08/16 17:32","price":1.9405},{"date":"1396/08/16 18:08","price":1.9357},{"date":"1396/08/16 18:32","price":1.9267},{"date":"1396/08/16 19:08","price":1.9258},{"date":"1396/08/16 19:32","price":1.932},{"date":"1396/08/16 20:00","price":1.9218},{"date":"1396/08/16 20:32","price":1.9212},{"date":"1396/08/16 21:00","price":1.9214},{"date":"1396/08/16 21:32","price":1.922},{"date":"1396/08/16 22:08","price":1.9211},{"date":"1396/08/16 22:32","price":1.922}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398