پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
63.67
بیشترین: 
64.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.73
زمان: 
8/16 22:08
قیمت نفت برنت امروز 16 آبان 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 16 آبان 1396 , 63.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 00:00","price":64.22},{"date":"1396/08/16 00:32","price":64.26},{"date":"1396/08/16 01:08","price":64.22},{"date":"1396/08/16 01:32","price":64.12},{"date":"1396/08/16 02:32","price":64.13},{"date":"1396/08/16 05:08","price":64.1},{"date":"1396/08/16 06:08","price":64.08},{"date":"1396/08/16 06:32","price":64.16},{"date":"1396/08/16 07:32","price":64.21},{"date":"1396/08/16 08:08","price":64.19},{"date":"1396/08/16 09:08","price":64.22},{"date":"1396/08/16 09:32","price":64.21},{"date":"1396/08/16 10:00","price":64.27},{"date":"1396/08/16 10:32","price":64.26},{"date":"1396/08/16 11:00","price":64.31},{"date":"1396/08/16 11:32","price":64.39},{"date":"1396/08/16 12:08","price":64.45},{"date":"1396/08/16 12:32","price":64.25},{"date":"1396/08/16 13:00","price":64.03},{"date":"1396/08/16 13:32","price":63.98},{"date":"1396/08/16 14:08","price":63.97},{"date":"1396/08/16 14:32","price":64.16},{"date":"1396/08/16 15:00","price":64.11},{"date":"1396/08/16 15:32","price":64.04},{"date":"1396/08/16 16:00","price":63.95},{"date":"1396/08/16 16:32","price":63.98},{"date":"1396/08/16 17:00","price":64.15},{"date":"1396/08/16 17:32","price":64.11},{"date":"1396/08/16 18:08","price":64.01},{"date":"1396/08/16 18:32","price":63.76},{"date":"1396/08/16 19:08","price":63.85},{"date":"1396/08/16 19:32","price":63.96},{"date":"1396/08/16 20:00","price":63.67},{"date":"1396/08/16 20:32","price":63.69},{"date":"1396/08/16 21:00","price":63.74},{"date":"1396/08/16 21:32","price":63.77},{"date":"1396/08/16 22:08","price":63.73}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398