پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
56.95
بیشترین: 
57.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.16
زمان: 
8/16 22:32
قیمت نفت سبک امروز 16 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 16 آبان 1396 , 57.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 00:00","price":57.36},{"date":"1396/08/16 00:32","price":57.34},{"date":"1396/08/16 01:08","price":57.3},{"date":"1396/08/16 01:32","price":57.26},{"date":"1396/08/16 03:00","price":57.22},{"date":"1396/08/16 03:32","price":57.23},{"date":"1396/08/16 04:32","price":57.24},{"date":"1396/08/16 05:08","price":57.2},{"date":"1396/08/16 06:08","price":57.23},{"date":"1396/08/16 06:32","price":57.28},{"date":"1396/08/16 07:08","price":57.3},{"date":"1396/08/16 07:32","price":57.39},{"date":"1396/08/16 08:32","price":57.33},{"date":"1396/08/16 09:08","price":57.31},{"date":"1396/08/16 09:32","price":57.3},{"date":"1396/08/16 10:00","price":57.33},{"date":"1396/08/16 10:32","price":57.3},{"date":"1396/08/16 11:00","price":57.27},{"date":"1396/08/16 11:32","price":57.38},{"date":"1396/08/16 12:08","price":57.48},{"date":"1396/08/16 12:32","price":57.41},{"date":"1396/08/16 13:00","price":57.23},{"date":"1396/08/16 13:32","price":57.26},{"date":"1396/08/16 14:08","price":57.23},{"date":"1396/08/16 14:32","price":57.38},{"date":"1396/08/16 15:00","price":57.37},{"date":"1396/08/16 15:32","price":57.3},{"date":"1396/08/16 16:00","price":57.23},{"date":"1396/08/16 16:32","price":57.26},{"date":"1396/08/16 17:00","price":57.34},{"date":"1396/08/16 17:32","price":57.28},{"date":"1396/08/16 18:08","price":57.22},{"date":"1396/08/16 18:32","price":56.95},{"date":"1396/08/16 19:08","price":57.16},{"date":"1396/08/16 19:32","price":57.23},{"date":"1396/08/16 20:00","price":57.05},{"date":"1396/08/16 20:32","price":57.08},{"date":"1396/08/16 21:00","price":57.13},{"date":"1396/08/16 21:32","price":57.23},{"date":"1396/08/16 22:08","price":57.14},{"date":"1396/08/16 22:32","price":57.16}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398