کمترین: 
635
بیشترین: 
637
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
635
زمان: 
8/15 12:20
قیمت یوان چین امروز 15 آبان 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 15 آبان 1396 , 635 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/15 11:50","price":635},{"date":"1396/08/15 12:00","price":636},{"date":"1396/08/15 12:10","price":637},{"date":"1396/08/15 12:20","price":635}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398