کمترین: 
1281000
بیشترین: 
1286000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1281000
زمان: 
8/15 13:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 15 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 15 آبان 1396 , 1281000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/15 11:36","price":1286000},{"date":"1396/08/15 13:00","price":1281000}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398