پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
255061
بیشترین: 
255271
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
255245
زمان: 
8/15 21:30
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 15 آبان 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 15 آبان 1396 , 255245 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/15 10:06","price":255270},{"date":"1396/08/15 10:12","price":255271},{"date":"1396/08/15 10:24","price":255268},{"date":"1396/08/15 10:30","price":255267},{"date":"1396/08/15 10:42","price":255264},{"date":"1396/08/15 10:48","price":255263},{"date":"1396/08/15 10:54","price":255264},{"date":"1396/08/15 11:00","price":255263},{"date":"1396/08/15 11:06","price":255262},{"date":"1396/08/15 11:12","price":255264},{"date":"1396/08/15 11:18","price":255265},{"date":"1396/08/15 11:24","price":255264},{"date":"1396/08/15 11:30","price":255267},{"date":"1396/08/15 11:36","price":255269},{"date":"1396/08/15 11:42","price":255186},{"date":"1396/08/15 11:48","price":255187},{"date":"1396/08/15 11:54","price":255062},{"date":"1396/08/15 12:00","price":255061},{"date":"1396/08/15 12:06","price":255101},{"date":"1396/08/15 12:12","price":255103},{"date":"1396/08/15 12:24","price":255104},{"date":"1396/08/15 12:36","price":255109},{"date":"1396/08/15 12:42","price":255112},{"date":"1396/08/15 12:54","price":255111},{"date":"1396/08/15 13:00","price":255065},{"date":"1396/08/15 13:06","price":255064},{"date":"1396/08/15 13:12","price":255065},{"date":"1396/08/15 13:30","price":255068},{"date":"1396/08/15 13:36","price":255067},{"date":"1396/08/15 14:00","price":255069},{"date":"1396/08/15 14:06","price":255070},{"date":"1396/08/15 14:12","price":255071},{"date":"1396/08/15 14:18","price":255073},{"date":"1396/08/15 14:24","price":255071},{"date":"1396/08/15 14:36","price":255198},{"date":"1396/08/15 14:42","price":255199},{"date":"1396/08/15 14:54","price":255197},{"date":"1396/08/15 15:00","price":255196},{"date":"1396/08/15 15:18","price":255197},{"date":"1396/08/15 15:36","price":255198},{"date":"1396/08/15 15:42","price":255200},{"date":"1396/08/15 15:48","price":255203},{"date":"1396/08/15 15:54","price":255200},{"date":"1396/08/15 16:00","price":255197},{"date":"1396/08/15 16:06","price":255194},{"date":"1396/08/15 16:12","price":255195},{"date":"1396/08/15 16:18","price":255194},{"date":"1396/08/15 16:24","price":255193},{"date":"1396/08/15 16:30","price":255109},{"date":"1396/08/15 16:36","price":255194},{"date":"1396/08/15 16:42","price":255196},{"date":"1396/08/15 16:48","price":255198},{"date":"1396/08/15 16:54","price":255195},{"date":"1396/08/15 17:00","price":255193},{"date":"1396/08/15 17:06","price":255196},{"date":"1396/08/15 17:12","price":255195},{"date":"1396/08/15 17:18","price":255197},{"date":"1396/08/15 17:24","price":255198},{"date":"1396/08/15 17:30","price":255197},{"date":"1396/08/15 17:42","price":255195},{"date":"1396/08/15 17:48","price":255197},{"date":"1396/08/15 17:54","price":255199},{"date":"1396/08/15 18:06","price":255196},{"date":"1396/08/15 18:18","price":255194},{"date":"1396/08/15 18:30","price":255195},{"date":"1396/08/15 18:36","price":255198},{"date":"1396/08/15 18:42","price":255196},{"date":"1396/08/15 18:48","price":255195},{"date":"1396/08/15 18:54","price":255196},{"date":"1396/08/15 19:00","price":255200},{"date":"1396/08/15 19:06","price":255198},{"date":"1396/08/15 19:12","price":255199},{"date":"1396/08/15 19:18","price":255206},{"date":"1396/08/15 19:24","price":255204},{"date":"1396/08/15 19:30","price":255201},{"date":"1396/08/15 19:36","price":255203},{"date":"1396/08/15 19:42","price":255204},{"date":"1396/08/15 19:48","price":255203},{"date":"1396/08/15 19:54","price":255206},{"date":"1396/08/15 20:00","price":255208},{"date":"1396/08/15 20:06","price":255216},{"date":"1396/08/15 20:12","price":255220},{"date":"1396/08/15 20:18","price":255226},{"date":"1396/08/15 20:24","price":255229},{"date":"1396/08/15 20:30","price":255232},{"date":"1396/08/15 20:36","price":255233},{"date":"1396/08/15 20:42","price":255235},{"date":"1396/08/15 20:48","price":255241},{"date":"1396/08/15 20:54","price":255243},{"date":"1396/08/15 21:00","price":255249},{"date":"1396/08/15 21:06","price":255248},{"date":"1396/08/15 21:18","price":255250},{"date":"1396/08/15 21:24","price":255246},{"date":"1396/08/15 21:30","price":255245}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398