پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
124251
بیشترین: 
124944
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
124898
زمان: 
8/15 21:35
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 15 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 15 آبان 1396 , 124898 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/15 10:05","price":124390},{"date":"1396/08/15 11:05","price":124321},{"date":"1396/08/15 11:10","price":124275},{"date":"1396/08/15 11:15","price":124251},{"date":"1396/08/15 11:20","price":124321},{"date":"1396/08/15 11:25","price":124344},{"date":"1396/08/15 11:30","price":124367},{"date":"1396/08/15 11:35","price":124390},{"date":"1396/08/15 11:40","price":124436},{"date":"1396/08/15 11:45","price":124505},{"date":"1396/08/15 11:50","price":124471},{"date":"1396/08/15 11:55","price":124552},{"date":"1396/08/15 12:00","price":124436},{"date":"1396/08/15 12:05","price":124482},{"date":"1396/08/15 12:10","price":124413},{"date":"1396/08/15 12:25","price":124436},{"date":"1396/08/15 12:30","price":124413},{"date":"1396/08/15 12:35","price":124482},{"date":"1396/08/15 12:45","price":124505},{"date":"1396/08/15 12:55","price":124482},{"date":"1396/08/15 13:00","price":124575},{"date":"1396/08/15 13:05","price":124505},{"date":"1396/08/15 13:10","price":124482},{"date":"1396/08/15 13:15","price":124552},{"date":"1396/08/15 13:20","price":124529},{"date":"1396/08/15 13:25","price":124552},{"date":"1396/08/15 13:30","price":124644},{"date":"1396/08/15 13:35","price":124621},{"date":"1396/08/15 13:55","price":124667},{"date":"1396/08/15 14:10","price":124690},{"date":"1396/08/15 14:15","price":124713},{"date":"1396/08/15 14:20","price":124482},{"date":"1396/08/15 14:25","price":124436},{"date":"1396/08/15 14:30","price":124459},{"date":"1396/08/15 14:35","price":124482},{"date":"1396/08/15 14:40","price":124459},{"date":"1396/08/15 14:45","price":124505},{"date":"1396/08/15 15:00","price":124529},{"date":"1396/08/15 15:05","price":124575},{"date":"1396/08/15 15:10","price":124505},{"date":"1396/08/15 15:15","price":124298},{"date":"1396/08/15 15:20","price":124275},{"date":"1396/08/15 15:30","price":124298},{"date":"1396/08/15 15:35","price":124321},{"date":"1396/08/15 15:40","price":124390},{"date":"1396/08/15 15:45","price":124344},{"date":"1396/08/15 15:55","price":124390},{"date":"1396/08/15 16:05","price":124367},{"date":"1396/08/15 16:10","price":124344},{"date":"1396/08/15 16:15","price":124251},{"date":"1396/08/15 16:25","price":124436},{"date":"1396/08/15 16:30","price":124459},{"date":"1396/08/15 16:35","price":124482},{"date":"1396/08/15 16:40","price":124459},{"date":"1396/08/15 16:45","price":124505},{"date":"1396/08/15 16:50","price":124459},{"date":"1396/08/15 17:05","price":124436},{"date":"1396/08/15 17:10","price":124505},{"date":"1396/08/15 17:20","price":124436},{"date":"1396/08/15 17:25","price":124482},{"date":"1396/08/15 17:50","price":124459},{"date":"1396/08/15 18:00","price":124413},{"date":"1396/08/15 18:10","price":124436},{"date":"1396/08/15 18:20","price":124459},{"date":"1396/08/15 18:25","price":124482},{"date":"1396/08/15 18:35","price":124459},{"date":"1396/08/15 18:45","price":124482},{"date":"1396/08/15 19:00","price":124505},{"date":"1396/08/15 19:10","price":124621},{"date":"1396/08/15 19:15","price":124575},{"date":"1396/08/15 19:25","price":124552},{"date":"1396/08/15 19:30","price":124529},{"date":"1396/08/15 19:35","price":124552},{"date":"1396/08/15 19:50","price":124598},{"date":"1396/08/15 20:00","price":124667},{"date":"1396/08/15 20:05","price":124690},{"date":"1396/08/15 20:10","price":124759},{"date":"1396/08/15 20:15","price":124782},{"date":"1396/08/15 20:25","price":124759},{"date":"1396/08/15 20:30","price":124782},{"date":"1396/08/15 20:35","price":124852},{"date":"1396/08/15 20:50","price":124944},{"date":"1396/08/15 20:55","price":124898},{"date":"1396/08/15 21:05","price":124875},{"date":"1396/08/15 21:10","price":124944},{"date":"1396/08/15 21:15","price":124875},{"date":"1396/08/15 21:20","price":124852},{"date":"1396/08/15 21:35","price":124898}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398