کمترین: 
2064
بیشترین: 
2064
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2064
زمان: 
8/15 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 15 آبان 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 15 آبان 1396 , 2064 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/15 09:10","price":2064}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398