کمترین: 
826.8
بیشترین: 
826.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
826.8
زمان: 
8/15 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 15 آبان 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 15 آبان 1396 , 826.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/15 09:10","price":826.8}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399