کمترین: 
6.9
بیشترین: 
6.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.9
زمان: 
8/15 09:10
قیمت لیر سوریه امروز 15 آبان 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 15 آبان 1396 , 6.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/15 09:10","price":6.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398