کمترین: 
2745.6
بیشترین: 
2745.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2745.6
زمان: 
8/15 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 15 آبان 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 15 آبان 1396 , 2745.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/15 09:10","price":2745.6}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398