کمترین: 
3068
بیشترین: 
3068
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3068
زمان: 
8/15 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 15 آبان 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 15 آبان 1396 , 3068 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/15 09:10","price":3068}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398