کمترین: 
3505.7
بیشترین: 
3505.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3505.7
زمان: 
8/15 09:10
قیمت دلار امروز 15 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 15 آبان 1396 , 3505.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/15 09:10","price":3505.7}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398