پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
62.2
بیشترین: 
64.29
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.16
زمان: 
8/15 23:32
قیمت نفت برنت امروز 15 آبان 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 15 آبان 1396 , 64.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/15 05:08","price":62.38},{"date":"1396/08/15 05:32","price":62.28},{"date":"1396/08/15 06:32","price":62.2},{"date":"1396/08/15 07:00","price":62.26},{"date":"1396/08/15 07:32","price":62.27},{"date":"1396/08/15 08:00","price":62.23},{"date":"1396/08/15 08:32","price":62.24},{"date":"1396/08/15 09:00","price":62.31},{"date":"1396/08/15 09:32","price":62.36},{"date":"1396/08/15 10:08","price":62.43},{"date":"1396/08/15 10:32","price":62.34},{"date":"1396/08/15 11:08","price":62.45},{"date":"1396/08/15 11:32","price":62.67},{"date":"1396/08/15 12:00","price":62.54},{"date":"1396/08/15 12:32","price":62.56},{"date":"1396/08/15 13:00","price":62.38},{"date":"1396/08/15 14:08","price":62.49},{"date":"1396/08/15 14:32","price":62.48},{"date":"1396/08/15 15:00","price":62.41},{"date":"1396/08/15 15:32","price":62.51},{"date":"1396/08/15 16:08","price":62.54},{"date":"1396/08/15 16:32","price":62.59},{"date":"1396/08/15 17:08","price":62.51},{"date":"1396/08/15 17:32","price":62.4},{"date":"1396/08/15 18:08","price":62.41},{"date":"1396/08/15 18:32","price":62.52},{"date":"1396/08/15 19:00","price":62.63},{"date":"1396/08/15 19:32","price":62.82},{"date":"1396/08/15 20:08","price":63.47},{"date":"1396/08/15 20:32","price":63.95},{"date":"1396/08/15 21:00","price":63.84},{"date":"1396/08/15 21:32","price":63.88},{"date":"1396/08/15 22:00","price":64.12},{"date":"1396/08/15 22:32","price":64.08},{"date":"1396/08/15 23:00","price":64.29},{"date":"1396/08/15 23:32","price":64.16}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398