پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.7781
بیشترین: 
1.8353
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8254
زمان: 
8/15 23:32
قیمت بنزین امروز 15 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 15 آبان 1396 , 1.8254 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/15 03:00","price":1.7967},{"date":"1396/08/15 03:32","price":1.7959},{"date":"1396/08/15 04:00","price":1.7902},{"date":"1396/08/15 04:32","price":1.79},{"date":"1396/08/15 05:32","price":1.7868},{"date":"1396/08/15 06:00","price":1.7852},{"date":"1396/08/15 06:32","price":1.7781},{"date":"1396/08/15 07:00","price":1.7798},{"date":"1396/08/15 07:32","price":1.7787},{"date":"1396/08/15 08:00","price":1.7791},{"date":"1396/08/15 08:32","price":1.779},{"date":"1396/08/15 09:00","price":1.7796},{"date":"1396/08/15 09:32","price":1.7811},{"date":"1396/08/15 10:08","price":1.7825},{"date":"1396/08/15 10:32","price":1.7797},{"date":"1396/08/15 11:08","price":1.7815},{"date":"1396/08/15 11:32","price":1.789},{"date":"1396/08/15 12:00","price":1.7914},{"date":"1396/08/15 12:32","price":1.7907},{"date":"1396/08/15 13:00","price":1.7886},{"date":"1396/08/15 13:32","price":1.7867},{"date":"1396/08/15 14:08","price":1.79},{"date":"1396/08/15 14:32","price":1.7897},{"date":"1396/08/15 15:00","price":1.7908},{"date":"1396/08/15 15:32","price":1.7919},{"date":"1396/08/15 16:08","price":1.7949},{"date":"1396/08/15 16:32","price":1.7972},{"date":"1396/08/15 17:08","price":1.796},{"date":"1396/08/15 17:32","price":1.7925},{"date":"1396/08/15 18:08","price":1.794},{"date":"1396/08/15 18:32","price":1.7984},{"date":"1396/08/15 19:00","price":1.8051},{"date":"1396/08/15 19:32","price":1.8106},{"date":"1396/08/15 20:08","price":1.8235},{"date":"1396/08/15 20:32","price":1.8353},{"date":"1396/08/15 21:00","price":1.8336},{"date":"1396/08/15 21:32","price":1.834},{"date":"1396/08/15 22:00","price":1.833},{"date":"1396/08/15 22:32","price":1.8316},{"date":"1396/08/15 23:00","price":1.8309},{"date":"1396/08/15 23:32","price":1.8254}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398