پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.8873
بیشترین: 
1.9429
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9395
زمان: 
8/15 23:32
قیمت نفت کوره امروز 15 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 15 آبان 1396 , 1.9395 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/15 03:00","price":1.8966},{"date":"1396/08/15 03:32","price":1.8962},{"date":"1396/08/15 04:00","price":1.8925},{"date":"1396/08/15 04:32","price":1.8914},{"date":"1396/08/15 05:08","price":1.8931},{"date":"1396/08/15 05:32","price":1.8895},{"date":"1396/08/15 06:00","price":1.8885},{"date":"1396/08/15 06:32","price":1.8873},{"date":"1396/08/15 07:00","price":1.8887},{"date":"1396/08/15 07:32","price":1.889},{"date":"1396/08/15 08:00","price":1.8882},{"date":"1396/08/15 08:32","price":1.8886},{"date":"1396/08/15 09:00","price":1.8894},{"date":"1396/08/15 09:32","price":1.8907},{"date":"1396/08/15 10:08","price":1.8915},{"date":"1396/08/15 10:32","price":1.8901},{"date":"1396/08/15 11:08","price":1.892},{"date":"1396/08/15 11:32","price":1.8963},{"date":"1396/08/15 12:00","price":1.8962},{"date":"1396/08/15 12:32","price":1.8958},{"date":"1396/08/15 13:00","price":1.89},{"date":"1396/08/15 13:32","price":1.8888},{"date":"1396/08/15 14:08","price":1.893},{"date":"1396/08/15 14:32","price":1.8929},{"date":"1396/08/15 15:00","price":1.8922},{"date":"1396/08/15 15:32","price":1.8914},{"date":"1396/08/15 16:08","price":1.893},{"date":"1396/08/15 16:32","price":1.8929},{"date":"1396/08/15 17:08","price":1.8906},{"date":"1396/08/15 17:32","price":1.8889},{"date":"1396/08/15 18:08","price":1.8914},{"date":"1396/08/15 18:32","price":1.8937},{"date":"1396/08/15 19:00","price":1.8967},{"date":"1396/08/15 19:32","price":1.9002},{"date":"1396/08/15 20:08","price":1.9154},{"date":"1396/08/15 20:32","price":1.9299},{"date":"1396/08/15 21:00","price":1.9288},{"date":"1396/08/15 21:32","price":1.9302},{"date":"1396/08/15 22:00","price":1.9351},{"date":"1396/08/15 22:32","price":1.9358},{"date":"1396/08/15 23:00","price":1.9429},{"date":"1396/08/15 23:32","price":1.9395}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398