پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
55.74
بیشترین: 
57.36
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.3
زمان: 
8/15 23:32
قیمت نفت سبک امروز 15 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 15 آبان 1396 , 57.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/15 03:00","price":55.86},{"date":"1396/08/15 03:32","price":55.83},{"date":"1396/08/15 04:00","price":55.8},{"date":"1396/08/15 04:32","price":55.81},{"date":"1396/08/15 05:08","price":55.88},{"date":"1396/08/15 05:32","price":55.8},{"date":"1396/08/15 06:32","price":55.75},{"date":"1396/08/15 07:00","price":55.77},{"date":"1396/08/15 07:32","price":55.8},{"date":"1396/08/15 08:00","price":55.74},{"date":"1396/08/15 08:32","price":55.76},{"date":"1396/08/15 09:00","price":55.8},{"date":"1396/08/15 09:32","price":55.81},{"date":"1396/08/15 10:08","price":55.86},{"date":"1396/08/15 10:32","price":55.82},{"date":"1396/08/15 11:08","price":55.86},{"date":"1396/08/15 11:32","price":56.09},{"date":"1396/08/15 12:00","price":56.03},{"date":"1396/08/15 12:32","price":56.05},{"date":"1396/08/15 13:00","price":55.91},{"date":"1396/08/15 13:32","price":55.88},{"date":"1396/08/15 14:08","price":55.95},{"date":"1396/08/15 14:32","price":55.97},{"date":"1396/08/15 15:00","price":55.91},{"date":"1396/08/15 15:32","price":55.98},{"date":"1396/08/15 16:08","price":55.95},{"date":"1396/08/15 16:32","price":55.99},{"date":"1396/08/15 17:08","price":55.98},{"date":"1396/08/15 17:32","price":55.86},{"date":"1396/08/15 18:08","price":55.77},{"date":"1396/08/15 18:32","price":55.88},{"date":"1396/08/15 19:00","price":55.89},{"date":"1396/08/15 19:32","price":56.06},{"date":"1396/08/15 20:08","price":56.63},{"date":"1396/08/15 20:32","price":57.19},{"date":"1396/08/15 21:00","price":57.09},{"date":"1396/08/15 21:32","price":57.11},{"date":"1396/08/15 22:00","price":57.26},{"date":"1396/08/15 22:32","price":57.3},{"date":"1396/08/15 23:00","price":57.36},{"date":"1396/08/15 23:32","price":57.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398