پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
538700
بیشترین: 
542000
قیمت تقلبی: 
541800
زمان: 
8/15 23:15
قیمت آبشده بنکداری امروز 15 آبان 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 15 آبان 1396 , 541800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/15 00:05","price":539300},{"date":"1396/08/15 00:20","price":539200},{"date":"1396/08/15 00:25","price":539400},{"date":"1396/08/15 00:30","price":539300},{"date":"1396/08/15 11:05","price":539000},{"date":"1396/08/15 11:10","price":538800},{"date":"1396/08/15 11:15","price":538700},{"date":"1396/08/15 11:20","price":539000},{"date":"1396/08/15 11:25","price":539100},{"date":"1396/08/15 11:30","price":539200},{"date":"1396/08/15 11:35","price":539300},{"date":"1396/08/15 11:40","price":539500},{"date":"1396/08/15 11:45","price":539800},{"date":"1396/08/15 11:50","price":539650},{"date":"1396/08/15 11:55","price":540100},{"date":"1396/08/15 12:00","price":539500},{"date":"1396/08/15 12:05","price":539700},{"date":"1396/08/15 12:10","price":539400},{"date":"1396/08/15 12:15","price":539300},{"date":"1396/08/15 12:20","price":539400},{"date":"1396/08/15 12:25","price":539500},{"date":"1396/08/15 12:30","price":539400},{"date":"1396/08/15 12:35","price":539700},{"date":"1396/08/15 12:45","price":539800},{"date":"1396/08/15 12:55","price":539700},{"date":"1396/08/15 13:00","price":540100},{"date":"1396/08/15 13:05","price":539800},{"date":"1396/08/15 13:10","price":539700},{"date":"1396/08/15 13:15","price":540100},{"date":"1396/08/15 13:20","price":539900},{"date":"1396/08/15 13:25","price":540000},{"date":"1396/08/15 13:30","price":540400},{"date":"1396/08/15 13:35","price":540300},{"date":"1396/08/15 13:55","price":540500},{"date":"1396/08/15 14:10","price":540600},{"date":"1396/08/15 14:15","price":540700},{"date":"1396/08/15 14:20","price":539700},{"date":"1396/08/15 14:25","price":539500},{"date":"1396/08/15 14:30","price":539600},{"date":"1396/08/15 14:35","price":539700},{"date":"1396/08/15 14:40","price":539600},{"date":"1396/08/15 14:45","price":539700},{"date":"1396/08/15 14:50","price":539800},{"date":"1396/08/15 15:00","price":539900},{"date":"1396/08/15 15:05","price":540100},{"date":"1396/08/15 15:10","price":539800},{"date":"1396/08/15 15:15","price":538900},{"date":"1396/08/15 15:20","price":538800},{"date":"1396/08/15 15:30","price":538900},{"date":"1396/08/15 15:35","price":539000},{"date":"1396/08/15 15:40","price":539300},{"date":"1396/08/15 15:45","price":539100},{"date":"1396/08/15 15:55","price":539300},{"date":"1396/08/15 16:05","price":539200},{"date":"1396/08/15 16:10","price":539100},{"date":"1396/08/15 16:15","price":538700},{"date":"1396/08/15 16:25","price":539500},{"date":"1396/08/15 16:30","price":539600},{"date":"1396/08/15 16:35","price":539700},{"date":"1396/08/15 16:40","price":539600},{"date":"1396/08/15 16:45","price":539800},{"date":"1396/08/15 16:50","price":539600},{"date":"1396/08/15 17:05","price":539500},{"date":"1396/08/15 17:10","price":539800},{"date":"1396/08/15 17:20","price":539500},{"date":"1396/08/15 17:25","price":539700},{"date":"1396/08/15 17:50","price":539600},{"date":"1396/08/15 18:00","price":539400},{"date":"1396/08/15 18:10","price":539500},{"date":"1396/08/15 18:20","price":539600},{"date":"1396/08/15 18:25","price":539700},{"date":"1396/08/15 18:35","price":539600},{"date":"1396/08/15 18:45","price":539700},{"date":"1396/08/15 19:00","price":539800},{"date":"1396/08/15 19:10","price":540300},{"date":"1396/08/15 19:15","price":540100},{"date":"1396/08/15 19:25","price":540000},{"date":"1396/08/15 19:30","price":539900},{"date":"1396/08/15 19:35","price":540000},{"date":"1396/08/15 19:50","price":540200},{"date":"1396/08/15 20:00","price":540500},{"date":"1396/08/15 20:05","price":540600},{"date":"1396/08/15 20:10","price":540900},{"date":"1396/08/15 20:15","price":541000},{"date":"1396/08/15 20:25","price":540900},{"date":"1396/08/15 20:30","price":541000},{"date":"1396/08/15 20:35","price":541300},{"date":"1396/08/15 20:50","price":541700},{"date":"1396/08/15 20:55","price":541500},{"date":"1396/08/15 21:05","price":541400},{"date":"1396/08/15 21:10","price":541700},{"date":"1396/08/15 21:15","price":541400},{"date":"1396/08/15 21:20","price":541300},{"date":"1396/08/15 21:35","price":541600},{"date":"1396/08/15 21:40","price":541500},{"date":"1396/08/15 21:45","price":541400},{"date":"1396/08/15 21:50","price":541500},{"date":"1396/08/15 22:05","price":541400},{"date":"1396/08/15 22:10","price":541300},{"date":"1396/08/15 22:15","price":541400},{"date":"1396/08/15 22:20","price":541600},{"date":"1396/08/15 22:25","price":541700},{"date":"1396/08/15 22:35","price":542000},{"date":"1396/08/15 22:45","price":541700},{"date":"1396/08/15 22:50","price":541900},{"date":"1396/08/15 22:55","price":541700},{"date":"1396/08/15 23:00","price":541600},{"date":"1396/08/15 23:05","price":541800},{"date":"1396/08/15 23:10","price":541700},{"date":"1396/08/15 23:15","price":541800}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398