پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
537353
بیشترین: 
540073
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
539410
زمان: 
8/14 17:05
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 14 آبان 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 14 آبان 1396 , 539410 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/14 11:30","price":537353},{"date":"1396/08/14 11:35","price":537618},{"date":"1396/08/14 11:45","price":537817},{"date":"1396/08/14 11:50","price":537618},{"date":"1396/08/14 11:55","price":537685},{"date":"1396/08/14 12:00","price":537618},{"date":"1396/08/14 12:05","price":537884},{"date":"1396/08/14 12:10","price":538016},{"date":"1396/08/14 12:15","price":538215},{"date":"1396/08/14 12:20","price":538083},{"date":"1396/08/14 12:30","price":538016},{"date":"1396/08/14 12:35","price":538481},{"date":"1396/08/14 12:45","price":538348},{"date":"1396/08/14 12:50","price":538746},{"date":"1396/08/14 13:00","price":538481},{"date":"1396/08/14 13:05","price":538016},{"date":"1396/08/14 13:15","price":538215},{"date":"1396/08/14 13:25","price":538481},{"date":"1396/08/14 13:35","price":539012},{"date":"1396/08/14 13:50","price":539343},{"date":"1396/08/14 13:55","price":539410},{"date":"1396/08/14 14:00","price":539211},{"date":"1396/08/14 14:05","price":540007},{"date":"1396/08/14 14:10","price":540073},{"date":"1396/08/14 14:15","price":539741},{"date":"1396/08/14 14:20","price":539675},{"date":"1396/08/14 14:25","price":539808},{"date":"1396/08/14 14:30","price":539741},{"date":"1396/08/14 14:35","price":539808},{"date":"1396/08/14 14:45","price":539609},{"date":"1396/08/14 14:50","price":539741},{"date":"1396/08/14 14:55","price":539874},{"date":"1396/08/14 15:05","price":539808},{"date":"1396/08/14 15:10","price":539609},{"date":"1396/08/14 15:15","price":539542},{"date":"1396/08/14 15:30","price":539476},{"date":"1396/08/14 15:45","price":539410},{"date":"1396/08/14 15:50","price":539476},{"date":"1396/08/14 15:55","price":539542},{"date":"1396/08/14 16:00","price":539476},{"date":"1396/08/14 16:15","price":539277},{"date":"1396/08/14 16:20","price":539410},{"date":"1396/08/14 17:00","price":539343},{"date":"1396/08/14 17:05","price":539410}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398