پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
538481
بیشترین: 
541334
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
541068
زمان: 
8/14 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 14 آبان 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 14 آبان 1396 , 541068 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/14 11:15","price":538481},{"date":"1396/08/14 11:35","price":538547},{"date":"1396/08/14 11:45","price":538680},{"date":"1396/08/14 11:50","price":538614},{"date":"1396/08/14 11:55","price":538746},{"date":"1396/08/14 12:00","price":538945},{"date":"1396/08/14 12:05","price":539078},{"date":"1396/08/14 12:10","price":539012},{"date":"1396/08/14 12:15","price":539078},{"date":"1396/08/14 12:20","price":539171},{"date":"1396/08/14 12:25","price":539211},{"date":"1396/08/14 12:35","price":539078},{"date":"1396/08/14 12:40","price":539277},{"date":"1396/08/14 12:45","price":539410},{"date":"1396/08/14 12:50","price":539343},{"date":"1396/08/14 12:55","price":539277},{"date":"1396/08/14 13:00","price":538945},{"date":"1396/08/14 13:05","price":538813},{"date":"1396/08/14 13:15","price":538945},{"date":"1396/08/14 13:25","price":539277},{"date":"1396/08/14 13:35","price":539741},{"date":"1396/08/14 13:45","price":539941},{"date":"1396/08/14 13:50","price":540604},{"date":"1396/08/14 13:55","price":540140},{"date":"1396/08/14 14:00","price":541201},{"date":"1396/08/14 14:05","price":541267},{"date":"1396/08/14 14:10","price":540936},{"date":"1396/08/14 14:15","price":541002},{"date":"1396/08/14 14:20","price":540869},{"date":"1396/08/14 14:25","price":540803},{"date":"1396/08/14 14:30","price":541201},{"date":"1396/08/14 14:35","price":540936},{"date":"1396/08/14 14:40","price":541002},{"date":"1396/08/14 14:50","price":541267},{"date":"1396/08/14 14:55","price":541334},{"date":"1396/08/14 15:05","price":540803},{"date":"1396/08/14 15:10","price":540737},{"date":"1396/08/14 15:15","price":540670},{"date":"1396/08/14 15:25","price":540737},{"date":"1396/08/14 15:30","price":540670},{"date":"1396/08/14 15:50","price":540471},{"date":"1396/08/14 15:55","price":540538},{"date":"1396/08/14 16:00","price":540604},{"date":"1396/08/14 16:10","price":540471},{"date":"1396/08/14 16:15","price":540670},{"date":"1396/08/14 16:25","price":540471},{"date":"1396/08/14 16:40","price":540604},{"date":"1396/08/14 16:45","price":540471},{"date":"1396/08/14 16:50","price":540272},{"date":"1396/08/14 16:55","price":540405},{"date":"1396/08/14 17:05","price":540471},{"date":"1396/08/14 17:10","price":540339},{"date":"1396/08/14 17:15","price":540272},{"date":"1396/08/14 17:20","price":540339},{"date":"1396/08/14 17:35","price":540073},{"date":"1396/08/14 17:45","price":540140},{"date":"1396/08/14 18:00","price":540206},{"date":"1396/08/14 18:15","price":540339},{"date":"1396/08/14 18:35","price":540405},{"date":"1396/08/14 18:40","price":540471},{"date":"1396/08/14 18:45","price":540405},{"date":"1396/08/14 18:50","price":540471},{"date":"1396/08/14 18:55","price":540405},{"date":"1396/08/14 19:05","price":540471},{"date":"1396/08/14 19:10","price":540604},{"date":"1396/08/14 19:20","price":540538},{"date":"1396/08/14 19:25","price":540604},{"date":"1396/08/14 19:30","price":540737},{"date":"1396/08/14 19:40","price":540803},{"date":"1396/08/14 19:45","price":540869},{"date":"1396/08/14 19:50","price":541267},{"date":"1396/08/14 19:55","price":541135},{"date":"1396/08/14 20:00","price":541068}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398