کمترین: 
87905
بیشترین: 
87967.9
قیمت تقلبی: 
87905.1
زمان: 
8/14 13:10
قیمت شاخص بورس امروز 14 آبان 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 14 آبان 1396 , 87905.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/14 10:30","price":87965.4},{"date":"1396/08/14 10:40","price":87966.1},{"date":"1396/08/14 10:50","price":87955.2},{"date":"1396/08/14 11:00","price":87956.6},{"date":"1396/08/14 11:30","price":87967.9},{"date":"1396/08/14 11:50","price":87944.7},{"date":"1396/08/14 12:00","price":87932.0},{"date":"1396/08/14 12:10","price":87924.6},{"date":"1396/08/14 12:20","price":87920.5},{"date":"1396/08/14 12:30","price":87915.5},{"date":"1396/08/14 12:40","price":87905.0},{"date":"1396/08/14 13:10","price":87905.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398