کمترین: 
594
بیشترین: 
1055
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
594
زمان: 
8/14 20:30
قیمت ریال قطر امروز 14 آبان 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 14 آبان 1396 , 594 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/14 10:10","price":1055},{"date":"1396/08/14 20:30","price":594}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398