کمترین: 
3198
بیشترین: 
3206
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3206
زمان: 
8/14 14:40
قیمت دلار استرالیا امروز 14 آبان 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 14 آبان 1396 , 3206 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/14 10:10","price":3201},{"date":"1396/08/14 11:20","price":3198},{"date":"1396/08/14 12:00","price":3200},{"date":"1396/08/14 13:10","price":3199},{"date":"1396/08/14 14:20","price":3200},{"date":"1396/08/14 14:30","price":3205},{"date":"1396/08/14 14:40","price":3206}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398