پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
677539
بیشترین: 
677816
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
677814
زمان: 
8/14 17:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 14 آبان 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 14 آبان 1396 , 677814 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/14 10:06","price":677574},{"date":"1396/08/14 10:18","price":677573},{"date":"1396/08/14 10:24","price":677574},{"date":"1396/08/14 10:36","price":677573},{"date":"1396/08/14 10:48","price":677574},{"date":"1396/08/14 10:54","price":677573},{"date":"1396/08/14 11:00","price":677574},{"date":"1396/08/14 11:06","price":677573},{"date":"1396/08/14 11:12","price":677574},{"date":"1396/08/14 11:24","price":677573},{"date":"1396/08/14 11:36","price":677540},{"date":"1396/08/14 11:48","price":677573},{"date":"1396/08/14 12:00","price":677539},{"date":"1396/08/14 12:06","price":677540},{"date":"1396/08/14 12:12","price":677539},{"date":"1396/08/14 12:18","price":677540},{"date":"1396/08/14 12:24","price":677539},{"date":"1396/08/14 12:30","price":677642},{"date":"1396/08/14 12:36","price":677677},{"date":"1396/08/14 13:00","price":677678},{"date":"1396/08/14 13:12","price":677677},{"date":"1396/08/14 13:18","price":677678},{"date":"1396/08/14 13:24","price":677677},{"date":"1396/08/14 13:30","price":677678},{"date":"1396/08/14 13:36","price":677677},{"date":"1396/08/14 14:06","price":677678},{"date":"1396/08/14 14:18","price":677677},{"date":"1396/08/14 14:24","price":677678},{"date":"1396/08/14 14:30","price":677712},{"date":"1396/08/14 14:36","price":677711},{"date":"1396/08/14 14:48","price":677712},{"date":"1396/08/14 14:54","price":677711},{"date":"1396/08/14 15:00","price":677746},{"date":"1396/08/14 15:06","price":677747},{"date":"1396/08/14 15:12","price":677746},{"date":"1396/08/14 15:18","price":677747},{"date":"1396/08/14 15:24","price":677746},{"date":"1396/08/14 16:12","price":677747},{"date":"1396/08/14 16:18","price":677746},{"date":"1396/08/14 16:24","price":677815},{"date":"1396/08/14 16:30","price":677816},{"date":"1396/08/14 16:36","price":677815},{"date":"1396/08/14 17:36","price":677814}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398