پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1317000
بیشترین: 
1331700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1330200
زمان: 
8/14 21:36
قیمت سکه امامی امروز 14 آبان 1396
قیمت سکه امامیدر تاریخ 14 آبان 1396 , 1330200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/14 10:06","price":1318200},{"date":"1396/08/14 10:18","price":1317900},{"date":"1396/08/14 10:36","price":1317700},{"date":"1396/08/14 11:00","price":1317000},{"date":"1396/08/14 11:06","price":1317800},{"date":"1396/08/14 11:12","price":1317500},{"date":"1396/08/14 11:24","price":1317300},{"date":"1396/08/14 11:30","price":1317500},{"date":"1396/08/14 11:36","price":1317700},{"date":"1396/08/14 11:42","price":1318100},{"date":"1396/08/14 11:48","price":1319000},{"date":"1396/08/14 12:00","price":1318800},{"date":"1396/08/14 12:06","price":1319900},{"date":"1396/08/14 12:12","price":1319700},{"date":"1396/08/14 12:24","price":1320100},{"date":"1396/08/14 12:30","price":1320600},{"date":"1396/08/14 12:36","price":1321000},{"date":"1396/08/14 12:42","price":1322200},{"date":"1396/08/14 12:48","price":1322000},{"date":"1396/08/14 12:54","price":1321300},{"date":"1396/08/14 13:00","price":1320400},{"date":"1396/08/14 13:18","price":1320000},{"date":"1396/08/14 13:24","price":1320100},{"date":"1396/08/14 13:36","price":1321000},{"date":"1396/08/14 13:42","price":1321900},{"date":"1396/08/14 13:48","price":1322000},{"date":"1396/08/14 13:54","price":1322800},{"date":"1396/08/14 14:00","price":1325000},{"date":"1396/08/14 14:06","price":1327000},{"date":"1396/08/14 14:12","price":1326000},{"date":"1396/08/14 14:18","price":1325000},{"date":"1396/08/14 14:24","price":1324200},{"date":"1396/08/14 14:36","price":1324100},{"date":"1396/08/14 14:42","price":1323500},{"date":"1396/08/14 14:48","price":1324300},{"date":"1396/08/14 14:54","price":1325200},{"date":"1396/08/14 15:00","price":1325700},{"date":"1396/08/14 15:06","price":1323900},{"date":"1396/08/14 15:12","price":1324200},{"date":"1396/08/14 15:18","price":1323700},{"date":"1396/08/14 15:30","price":1324000},{"date":"1396/08/14 15:42","price":1323700},{"date":"1396/08/14 15:48","price":1324200},{"date":"1396/08/14 16:00","price":1323400},{"date":"1396/08/14 16:06","price":1323700},{"date":"1396/08/14 16:12","price":1323200},{"date":"1396/08/14 16:18","price":1324000},{"date":"1396/08/14 16:24","price":1323300},{"date":"1396/08/14 16:30","price":1323400},{"date":"1396/08/14 16:36","price":1322000},{"date":"1396/08/14 16:42","price":1322400},{"date":"1396/08/14 16:48","price":1322500},{"date":"1396/08/14 16:54","price":1322000},{"date":"1396/08/14 17:00","price":1321700},{"date":"1396/08/14 17:12","price":1322400},{"date":"1396/08/14 17:18","price":1322200},{"date":"1396/08/14 17:24","price":1321900},{"date":"1396/08/14 17:36","price":1321700},{"date":"1396/08/14 17:42","price":1321100},{"date":"1396/08/14 17:48","price":1321200},{"date":"1396/08/14 18:00","price":1321700},{"date":"1396/08/14 18:06","price":1321900},{"date":"1396/08/14 18:18","price":1322700},{"date":"1396/08/14 18:24","price":1322200},{"date":"1396/08/14 18:30","price":1322700},{"date":"1396/08/14 19:06","price":1323700},{"date":"1396/08/14 19:12","price":1324000},{"date":"1396/08/14 19:24","price":1323900},{"date":"1396/08/14 19:30","price":1324200},{"date":"1396/08/14 19:42","price":1324700},{"date":"1396/08/14 19:48","price":1325400},{"date":"1396/08/14 19:54","price":1327000},{"date":"1396/08/14 20:00","price":1327400},{"date":"1396/08/14 20:06","price":1326600},{"date":"1396/08/14 20:12","price":1327700},{"date":"1396/08/14 20:24","price":1328700},{"date":"1396/08/14 20:30","price":1329200},{"date":"1396/08/14 20:36","price":1329700},{"date":"1396/08/14 20:42","price":1330200},{"date":"1396/08/14 20:48","price":1331200},{"date":"1396/08/14 20:54","price":1331700},{"date":"1396/08/14 21:00","price":1330200},{"date":"1396/08/14 21:12","price":1330700},{"date":"1396/08/14 21:18","price":1330200},{"date":"1396/08/14 21:24","price":1330500},{"date":"1396/08/14 21:30","price":1330400},{"date":"1396/08/14 21:36","price":1330200}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398