پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
164990
بیشترین: 
165852
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
165790
زمان: 
8/14 21:35
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 14 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 14 آبان 1396 , 165790 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/14 10:05","price":165082},{"date":"1396/08/14 11:05","price":165052},{"date":"1396/08/14 11:15","price":164990},{"date":"1396/08/14 11:25","price":165021},{"date":"1396/08/14 11:30","price":165082},{"date":"1396/08/14 11:35","price":165205},{"date":"1396/08/14 11:45","price":165236},{"date":"1396/08/14 11:50","price":165267},{"date":"1396/08/14 12:00","price":165298},{"date":"1396/08/14 12:05","price":165329},{"date":"1396/08/14 12:15","price":165205},{"date":"1396/08/14 12:20","price":165236},{"date":"1396/08/14 12:30","price":165175},{"date":"1396/08/14 12:35","price":165205},{"date":"1396/08/14 12:45","price":165236},{"date":"1396/08/14 12:55","price":165205},{"date":"1396/08/14 13:00","price":165144},{"date":"1396/08/14 13:05","price":165113},{"date":"1396/08/14 13:15","price":165175},{"date":"1396/08/14 13:25","price":165144},{"date":"1396/08/14 13:35","price":165175},{"date":"1396/08/14 13:45","price":165236},{"date":"1396/08/14 13:50","price":165298},{"date":"1396/08/14 13:55","price":165329},{"date":"1396/08/14 14:00","price":165482},{"date":"1396/08/14 14:05","price":165421},{"date":"1396/08/14 14:10","price":165359},{"date":"1396/08/14 14:15","price":165329},{"date":"1396/08/14 14:25","price":165298},{"date":"1396/08/14 14:30","price":165359},{"date":"1396/08/14 14:35","price":165390},{"date":"1396/08/14 14:40","price":165359},{"date":"1396/08/14 14:45","price":165421},{"date":"1396/08/14 14:55","price":165513},{"date":"1396/08/14 15:05","price":165436},{"date":"1396/08/14 15:10","price":165452},{"date":"1396/08/14 15:25","price":165421},{"date":"1396/08/14 15:30","price":165452},{"date":"1396/08/14 15:50","price":165421},{"date":"1396/08/14 15:55","price":165636},{"date":"1396/08/14 16:00","price":165606},{"date":"1396/08/14 16:05","price":165667},{"date":"1396/08/14 16:10","price":165698},{"date":"1396/08/14 16:15","price":165729},{"date":"1396/08/14 16:20","price":165698},{"date":"1396/08/14 16:35","price":165667},{"date":"1396/08/14 16:50","price":165636},{"date":"1396/08/14 17:10","price":165606},{"date":"1396/08/14 17:15","price":165636},{"date":"1396/08/14 17:20","price":165606},{"date":"1396/08/14 17:25","price":165636},{"date":"1396/08/14 17:30","price":165606},{"date":"1396/08/14 17:50","price":165575},{"date":"1396/08/14 17:55","price":165636},{"date":"1396/08/14 18:00","price":165606},{"date":"1396/08/14 18:05","price":165636},{"date":"1396/08/14 18:20","price":165698},{"date":"1396/08/14 18:25","price":165729},{"date":"1396/08/14 18:30","price":165667},{"date":"1396/08/14 18:35","price":165698},{"date":"1396/08/14 18:45","price":165667},{"date":"1396/08/14 18:55","price":165698},{"date":"1396/08/14 19:00","price":165667},{"date":"1396/08/14 19:05","price":165698},{"date":"1396/08/14 19:10","price":165760},{"date":"1396/08/14 19:15","price":165667},{"date":"1396/08/14 19:20","price":165698},{"date":"1396/08/14 19:50","price":165729},{"date":"1396/08/14 19:55","price":165760},{"date":"1396/08/14 20:00","price":165698},{"date":"1396/08/14 20:05","price":165729},{"date":"1396/08/14 20:20","price":165698},{"date":"1396/08/14 20:30","price":165729},{"date":"1396/08/14 20:35","price":165821},{"date":"1396/08/14 20:55","price":165852},{"date":"1396/08/14 21:00","price":165821},{"date":"1396/08/14 21:10","price":165790},{"date":"1396/08/14 21:20","price":165821},{"date":"1396/08/14 21:25","price":165790},{"date":"1396/08/14 21:30","price":165821},{"date":"1396/08/14 21:35","price":165790}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398