پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
123744
بیشترین: 
124390
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
124344
زمان: 
8/14 21:35
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 14 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 14 آبان 1396 , 124344 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/14 10:05","price":123813},{"date":"1396/08/14 11:05","price":123790},{"date":"1396/08/14 11:15","price":123744},{"date":"1396/08/14 11:25","price":123767},{"date":"1396/08/14 11:30","price":123813},{"date":"1396/08/14 11:35","price":123905},{"date":"1396/08/14 11:45","price":123928},{"date":"1396/08/14 11:50","price":123951},{"date":"1396/08/14 12:00","price":123974},{"date":"1396/08/14 12:05","price":123998},{"date":"1396/08/14 12:15","price":123905},{"date":"1396/08/14 12:20","price":123928},{"date":"1396/08/14 12:30","price":123882},{"date":"1396/08/14 12:35","price":123905},{"date":"1396/08/14 12:45","price":123928},{"date":"1396/08/14 12:55","price":123905},{"date":"1396/08/14 13:00","price":123859},{"date":"1396/08/14 13:05","price":123836},{"date":"1396/08/14 13:15","price":123882},{"date":"1396/08/14 13:25","price":123859},{"date":"1396/08/14 13:35","price":123882},{"date":"1396/08/14 13:45","price":123928},{"date":"1396/08/14 13:50","price":123974},{"date":"1396/08/14 13:55","price":123998},{"date":"1396/08/14 14:00","price":124113},{"date":"1396/08/14 14:05","price":124067},{"date":"1396/08/14 14:10","price":124021},{"date":"1396/08/14 14:15","price":123998},{"date":"1396/08/14 14:25","price":123974},{"date":"1396/08/14 14:30","price":124021},{"date":"1396/08/14 14:35","price":124044},{"date":"1396/08/14 14:40","price":124021},{"date":"1396/08/14 14:45","price":124067},{"date":"1396/08/14 14:55","price":124136},{"date":"1396/08/14 15:05","price":124078},{"date":"1396/08/14 15:10","price":124090},{"date":"1396/08/14 15:25","price":124067},{"date":"1396/08/14 15:30","price":124090},{"date":"1396/08/14 15:50","price":124067},{"date":"1396/08/14 15:55","price":124228},{"date":"1396/08/14 16:00","price":124205},{"date":"1396/08/14 16:05","price":124251},{"date":"1396/08/14 16:10","price":124275},{"date":"1396/08/14 16:15","price":124298},{"date":"1396/08/14 16:20","price":124275},{"date":"1396/08/14 16:35","price":124251},{"date":"1396/08/14 16:50","price":124228},{"date":"1396/08/14 17:10","price":124205},{"date":"1396/08/14 17:15","price":124228},{"date":"1396/08/14 17:20","price":124205},{"date":"1396/08/14 17:25","price":124228},{"date":"1396/08/14 17:30","price":124205},{"date":"1396/08/14 17:50","price":124182},{"date":"1396/08/14 17:55","price":124228},{"date":"1396/08/14 18:00","price":124205},{"date":"1396/08/14 18:05","price":124228},{"date":"1396/08/14 18:20","price":124275},{"date":"1396/08/14 18:25","price":124298},{"date":"1396/08/14 18:30","price":124251},{"date":"1396/08/14 18:35","price":124275},{"date":"1396/08/14 18:45","price":124251},{"date":"1396/08/14 18:55","price":124275},{"date":"1396/08/14 19:00","price":124251},{"date":"1396/08/14 19:05","price":124275},{"date":"1396/08/14 19:10","price":124321},{"date":"1396/08/14 19:15","price":124251},{"date":"1396/08/14 19:20","price":124275},{"date":"1396/08/14 19:50","price":124298},{"date":"1396/08/14 19:55","price":124321},{"date":"1396/08/14 20:00","price":124275},{"date":"1396/08/14 20:05","price":124298},{"date":"1396/08/14 20:20","price":124275},{"date":"1396/08/14 20:30","price":124298},{"date":"1396/08/14 20:35","price":124367},{"date":"1396/08/14 20:55","price":124390},{"date":"1396/08/14 21:00","price":124367},{"date":"1396/08/14 21:10","price":124344},{"date":"1396/08/14 21:20","price":124367},{"date":"1396/08/14 21:25","price":124344},{"date":"1396/08/14 21:30","price":124367},{"date":"1396/08/14 21:35","price":124344}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398