کمترین: 
1670
بیشترین: 
1710
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1670
زمان: 
8/14 15:30
قیمت لاری گرجستان امروز 14 آبان 1396
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 14 آبان 1396 , 1670 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/14 00:10","price":1710},{"date":"1396/08/14 15:30","price":1670}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398