پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
0.1
بیشترین: 
539300
قیمت تقلبی: 
539200
زمان: 
8/14 23:25
قیمت آبشده بنکداری امروز 14 آبان 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 14 آبان 1396 , 539200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/14 00:05","price":0.1},{"date":"1396/08/14 00:10","price":536800},{"date":"1396/08/14 11:05","price":536700},{"date":"1396/08/14 11:15","price":536500},{"date":"1396/08/14 11:25","price":536600},{"date":"1396/08/14 11:30","price":536800},{"date":"1396/08/14 11:35","price":537200},{"date":"1396/08/14 11:45","price":537300},{"date":"1396/08/14 11:50","price":537400},{"date":"1396/08/14 12:00","price":537500},{"date":"1396/08/14 12:05","price":537600},{"date":"1396/08/14 12:10","price":537500},{"date":"1396/08/14 12:15","price":537200},{"date":"1396/08/14 12:20","price":537300},{"date":"1396/08/14 12:30","price":537200},{"date":"1396/08/14 12:45","price":537300},{"date":"1396/08/14 12:55","price":537200},{"date":"1396/08/14 13:00","price":537000},{"date":"1396/08/14 13:05","price":536900},{"date":"1396/08/14 13:15","price":537100},{"date":"1396/08/14 13:25","price":537000},{"date":"1396/08/14 13:35","price":537100},{"date":"1396/08/14 13:45","price":537300},{"date":"1396/08/14 13:50","price":537500},{"date":"1396/08/14 13:55","price":537600},{"date":"1396/08/14 14:00","price":538100},{"date":"1396/08/14 14:05","price":537900},{"date":"1396/08/14 14:10","price":537700},{"date":"1396/08/14 14:15","price":537600},{"date":"1396/08/14 14:25","price":537500},{"date":"1396/08/14 14:30","price":537700},{"date":"1396/08/14 14:35","price":537800},{"date":"1396/08/14 14:40","price":537700},{"date":"1396/08/14 14:45","price":537900},{"date":"1396/08/14 14:55","price":538200},{"date":"1396/08/14 15:05","price":537950},{"date":"1396/08/14 15:10","price":538000},{"date":"1396/08/14 15:25","price":537900},{"date":"1396/08/14 15:30","price":538000},{"date":"1396/08/14 15:50","price":537900},{"date":"1396/08/14 15:55","price":538600},{"date":"1396/08/14 16:00","price":538500},{"date":"1396/08/14 16:05","price":538700},{"date":"1396/08/14 16:10","price":538800},{"date":"1396/08/14 16:15","price":538900},{"date":"1396/08/14 16:20","price":538800},{"date":"1396/08/14 16:35","price":538700},{"date":"1396/08/14 16:50","price":538600},{"date":"1396/08/14 17:10","price":538500},{"date":"1396/08/14 17:15","price":538600},{"date":"1396/08/14 17:20","price":538500},{"date":"1396/08/14 17:25","price":538600},{"date":"1396/08/14 17:30","price":538500},{"date":"1396/08/14 17:50","price":538400},{"date":"1396/08/14 17:55","price":538600},{"date":"1396/08/14 18:00","price":538500},{"date":"1396/08/14 18:05","price":538600},{"date":"1396/08/14 18:20","price":538800},{"date":"1396/08/14 18:25","price":538900},{"date":"1396/08/14 18:30","price":538700},{"date":"1396/08/14 18:35","price":538800},{"date":"1396/08/14 18:45","price":538700},{"date":"1396/08/14 18:55","price":538800},{"date":"1396/08/14 19:00","price":538700},{"date":"1396/08/14 19:05","price":538800},{"date":"1396/08/14 19:10","price":539000},{"date":"1396/08/14 19:15","price":538700},{"date":"1396/08/14 19:20","price":538800},{"date":"1396/08/14 19:50","price":538900},{"date":"1396/08/14 19:55","price":539000},{"date":"1396/08/14 20:00","price":538800},{"date":"1396/08/14 20:05","price":538900},{"date":"1396/08/14 20:20","price":538800},{"date":"1396/08/14 20:30","price":538900},{"date":"1396/08/14 20:35","price":539200},{"date":"1396/08/14 20:55","price":539300},{"date":"1396/08/14 21:00","price":539200},{"date":"1396/08/14 21:10","price":539100},{"date":"1396/08/14 21:20","price":539200},{"date":"1396/08/14 21:25","price":539100},{"date":"1396/08/14 21:30","price":539200},{"date":"1396/08/14 21:35","price":539100},{"date":"1396/08/14 21:45","price":539200},{"date":"1396/08/14 21:50","price":539300},{"date":"1396/08/14 21:55","price":539100},{"date":"1396/08/14 22:00","price":539300},{"date":"1396/08/14 22:05","price":539200},{"date":"1396/08/14 22:10","price":539100},{"date":"1396/08/14 22:15","price":539200},{"date":"1396/08/14 22:25","price":539000},{"date":"1396/08/14 22:40","price":539100},{"date":"1396/08/14 22:55","price":539200},{"date":"1396/08/14 23:10","price":539000},{"date":"1396/08/14 23:20","price":539100},{"date":"1396/08/14 23:25","price":539200}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398