کمترین: 
677495
بیشترین: 
677805
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
677530
زمان: 
8/13 20:42
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 13 آبان 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 13 آبان 1396 , 677530 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/13 10:06","price":677805},{"date":"1396/08/13 10:30","price":677736},{"date":"1396/08/13 10:54","price":677563},{"date":"1396/08/13 11:24","price":677701},{"date":"1396/08/13 11:54","price":677805},{"date":"1396/08/13 12:00","price":677770},{"date":"1396/08/13 12:06","price":677702},{"date":"1396/08/13 12:24","price":677668},{"date":"1396/08/13 12:48","price":677599},{"date":"1396/08/13 12:54","price":677564},{"date":"1396/08/13 13:00","price":677530},{"date":"1396/08/13 13:06","price":677529},{"date":"1396/08/13 13:36","price":677495},{"date":"1396/08/13 14:54","price":677496},{"date":"1396/08/13 15:36","price":677495},{"date":"1396/08/13 16:36","price":677530},{"date":"1396/08/13 17:42","price":677531},{"date":"1396/08/13 18:06","price":677530},{"date":"1396/08/13 20:30","price":677531},{"date":"1396/08/13 20:42","price":677530}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398