پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
164805
بیشترین: 
165667
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
165021
زمان: 
8/13 21:00
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 13 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 13 آبان 1396 , 165021 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/13 10:05","price":165021},{"date":"1396/08/13 11:10","price":165544},{"date":"1396/08/13 11:20","price":165667},{"date":"1396/08/13 11:25","price":165606},{"date":"1396/08/13 11:45","price":165544},{"date":"1396/08/13 11:50","price":165513},{"date":"1396/08/13 11:55","price":165421},{"date":"1396/08/13 12:00","price":165390},{"date":"1396/08/13 12:05","price":165421},{"date":"1396/08/13 12:15","price":165452},{"date":"1396/08/13 12:20","price":165482},{"date":"1396/08/13 12:30","price":165359},{"date":"1396/08/13 12:35","price":165298},{"date":"1396/08/13 12:40","price":165267},{"date":"1396/08/13 12:45","price":165329},{"date":"1396/08/13 12:50","price":164990},{"date":"1396/08/13 12:55","price":165021},{"date":"1396/08/13 13:05","price":164990},{"date":"1396/08/13 13:10","price":165052},{"date":"1396/08/13 13:15","price":164805},{"date":"1396/08/13 13:20","price":164836},{"date":"1396/08/13 13:30","price":164928},{"date":"1396/08/13 13:35","price":164990},{"date":"1396/08/13 13:40","price":164898},{"date":"1396/08/13 13:55","price":164928},{"date":"1396/08/13 14:15","price":164959},{"date":"1396/08/13 14:20","price":165021},{"date":"1396/08/13 14:30","price":164990},{"date":"1396/08/13 14:35","price":165021},{"date":"1396/08/13 14:45","price":165113},{"date":"1396/08/13 14:50","price":165082},{"date":"1396/08/13 15:05","price":165052},{"date":"1396/08/13 15:10","price":165113},{"date":"1396/08/13 15:15","price":165098},{"date":"1396/08/13 15:25","price":165113},{"date":"1396/08/13 15:30","price":165082},{"date":"1396/08/13 15:35","price":165144},{"date":"1396/08/13 15:40","price":165082},{"date":"1396/08/13 15:45","price":165021},{"date":"1396/08/13 16:05","price":165052},{"date":"1396/08/13 16:10","price":165082},{"date":"1396/08/13 16:15","price":165052},{"date":"1396/08/13 16:20","price":165144},{"date":"1396/08/13 16:40","price":165113},{"date":"1396/08/13 16:50","price":165205},{"date":"1396/08/13 16:55","price":165144},{"date":"1396/08/13 17:00","price":165113},{"date":"1396/08/13 17:10","price":165082},{"date":"1396/08/13 17:20","price":165052},{"date":"1396/08/13 17:25","price":165082},{"date":"1396/08/13 17:35","price":165052},{"date":"1396/08/13 17:40","price":165113},{"date":"1396/08/13 17:50","price":165082},{"date":"1396/08/13 18:10","price":165052},{"date":"1396/08/13 18:15","price":164990},{"date":"1396/08/13 18:20","price":165021},{"date":"1396/08/13 18:25","price":164990},{"date":"1396/08/13 18:40","price":165021},{"date":"1396/08/13 18:45","price":164990},{"date":"1396/08/13 18:50","price":164959},{"date":"1396/08/13 19:20","price":164990},{"date":"1396/08/13 19:40","price":165052},{"date":"1396/08/13 19:55","price":164990},{"date":"1396/08/13 20:40","price":164959},{"date":"1396/08/13 21:00","price":165021}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398