پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
123605
بیشترین: 
124251
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
123767
زمان: 
8/13 21:00
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 13 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 13 آبان 1396 , 123767 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/13 10:05","price":123767},{"date":"1396/08/13 11:10","price":124159},{"date":"1396/08/13 11:20","price":124251},{"date":"1396/08/13 11:25","price":124205},{"date":"1396/08/13 11:45","price":124159},{"date":"1396/08/13 11:50","price":124136},{"date":"1396/08/13 11:55","price":124067},{"date":"1396/08/13 12:00","price":124044},{"date":"1396/08/13 12:05","price":124067},{"date":"1396/08/13 12:15","price":124090},{"date":"1396/08/13 12:20","price":124113},{"date":"1396/08/13 12:30","price":124021},{"date":"1396/08/13 12:35","price":123974},{"date":"1396/08/13 12:40","price":123951},{"date":"1396/08/13 12:45","price":123998},{"date":"1396/08/13 12:50","price":123744},{"date":"1396/08/13 12:55","price":123767},{"date":"1396/08/13 13:05","price":123744},{"date":"1396/08/13 13:10","price":123790},{"date":"1396/08/13 13:15","price":123605},{"date":"1396/08/13 13:20","price":123628},{"date":"1396/08/13 13:30","price":123697},{"date":"1396/08/13 13:35","price":123744},{"date":"1396/08/13 13:40","price":123674},{"date":"1396/08/13 13:55","price":123697},{"date":"1396/08/13 14:15","price":123721},{"date":"1396/08/13 14:20","price":123767},{"date":"1396/08/13 14:30","price":123744},{"date":"1396/08/13 14:35","price":123767},{"date":"1396/08/13 14:45","price":123836},{"date":"1396/08/13 14:50","price":123813},{"date":"1396/08/13 15:05","price":123790},{"date":"1396/08/13 15:10","price":123836},{"date":"1396/08/13 15:15","price":123824},{"date":"1396/08/13 15:25","price":123836},{"date":"1396/08/13 15:30","price":123813},{"date":"1396/08/13 15:35","price":123859},{"date":"1396/08/13 15:40","price":123813},{"date":"1396/08/13 15:45","price":123767},{"date":"1396/08/13 16:05","price":123790},{"date":"1396/08/13 16:10","price":123813},{"date":"1396/08/13 16:15","price":123790},{"date":"1396/08/13 16:20","price":123859},{"date":"1396/08/13 16:40","price":123836},{"date":"1396/08/13 16:50","price":123905},{"date":"1396/08/13 16:55","price":123859},{"date":"1396/08/13 17:00","price":123836},{"date":"1396/08/13 17:10","price":123813},{"date":"1396/08/13 17:20","price":123790},{"date":"1396/08/13 17:25","price":123813},{"date":"1396/08/13 17:35","price":123790},{"date":"1396/08/13 17:40","price":123836},{"date":"1396/08/13 17:50","price":123813},{"date":"1396/08/13 18:10","price":123790},{"date":"1396/08/13 18:15","price":123744},{"date":"1396/08/13 18:20","price":123767},{"date":"1396/08/13 18:25","price":123744},{"date":"1396/08/13 18:40","price":123767},{"date":"1396/08/13 18:45","price":123744},{"date":"1396/08/13 18:50","price":123721},{"date":"1396/08/13 19:20","price":123744},{"date":"1396/08/13 19:40","price":123790},{"date":"1396/08/13 19:55","price":123744},{"date":"1396/08/13 20:40","price":123721},{"date":"1396/08/13 21:00","price":123767}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398