کمترین: 
2058.5
بیشترین: 
2058.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 13 آبان 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 13 آبان 1396 , 2058.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/13 09:10","price":2058.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398