کمترین: 
10531.4
بیشترین: 
10531.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 13 آبان 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 13 آبان 1396 , 10531.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/13 09:10","price":10531.4}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399