کمترین: 
9096.1
بیشترین: 
9096.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 13 آبان 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 13 آبان 1396 , 9096.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/13 09:10","price":9096.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398