کمترین: 
930.6
بیشترین: 
930.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 13 آبان 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 13 آبان 1396 , 930.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/13 09:10","price":930.6}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398