کمترین: 
428.2
بیشترین: 
428.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 13 آبان 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 13 آبان 1396 , 428.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/13 09:10","price":428.2}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398