پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
16.9
بیشترین: 
539609
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
538215
زمان: 
8/13 20:05
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 13 آبان 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 13 آبان 1396 , 538215 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/13 00:05","price":16.9},{"date":"1396/08/13 00:10","price":538982},{"date":"1396/08/13 00:15","price":538855},{"date":"1396/08/13 00:20","price":538770},{"date":"1396/08/13 00:25","price":538855},{"date":"1396/08/13 00:35","price":538813},{"date":"1396/08/13 11:10","price":539609},{"date":"1396/08/13 11:15","price":539476},{"date":"1396/08/13 11:25","price":539410},{"date":"1396/08/13 11:40","price":539277},{"date":"1396/08/13 11:50","price":539012},{"date":"1396/08/13 11:55","price":538945},{"date":"1396/08/13 12:00","price":539012},{"date":"1396/08/13 12:05","price":538813},{"date":"1396/08/13 12:15","price":538680},{"date":"1396/08/13 12:20","price":538614},{"date":"1396/08/13 12:30","price":538547},{"date":"1396/08/13 12:35","price":538348},{"date":"1396/08/13 12:40","price":538149},{"date":"1396/08/13 12:45","price":538348},{"date":"1396/08/13 12:50","price":538282},{"date":"1396/08/13 13:00","price":538348},{"date":"1396/08/13 13:05","price":538415},{"date":"1396/08/13 13:10","price":538481},{"date":"1396/08/13 13:15","price":538282},{"date":"1396/08/13 13:25","price":538348},{"date":"1396/08/13 13:30","price":538415},{"date":"1396/08/13 13:35","price":538614},{"date":"1396/08/13 13:40","price":538481},{"date":"1396/08/13 13:55","price":538282},{"date":"1396/08/13 14:15","price":538388},{"date":"1396/08/13 14:20","price":538282},{"date":"1396/08/13 14:25","price":538375},{"date":"1396/08/13 14:30","price":538348},{"date":"1396/08/13 14:35","price":538481},{"date":"1396/08/13 14:45","price":538547},{"date":"1396/08/13 14:50","price":538481},{"date":"1396/08/13 14:55","price":538415},{"date":"1396/08/13 15:05","price":538348},{"date":"1396/08/13 15:10","price":538415},{"date":"1396/08/13 15:15","price":538401},{"date":"1396/08/13 15:25","price":538348},{"date":"1396/08/13 15:30","price":538282},{"date":"1396/08/13 15:35","price":538149},{"date":"1396/08/13 15:45","price":538215},{"date":"1396/08/13 15:50","price":538348},{"date":"1396/08/13 16:05","price":538547},{"date":"1396/08/13 16:10","price":538746},{"date":"1396/08/13 16:35","price":538680},{"date":"1396/08/13 16:40","price":538746},{"date":"1396/08/13 16:50","price":538680},{"date":"1396/08/13 16:55","price":538547},{"date":"1396/08/13 17:05","price":538680},{"date":"1396/08/13 17:10","price":538614},{"date":"1396/08/13 17:15","price":538680},{"date":"1396/08/13 17:20","price":538415},{"date":"1396/08/13 17:25","price":538547},{"date":"1396/08/13 17:35","price":538614},{"date":"1396/08/13 17:45","price":538680},{"date":"1396/08/13 18:00","price":538614},{"date":"1396/08/13 18:05","price":538547},{"date":"1396/08/13 18:10","price":538481},{"date":"1396/08/13 18:20","price":538348},{"date":"1396/08/13 18:25","price":538282},{"date":"1396/08/13 18:35","price":538348},{"date":"1396/08/13 18:50","price":538282},{"date":"1396/08/13 18:55","price":538215},{"date":"1396/08/13 19:05","price":538282},{"date":"1396/08/13 19:20","price":538215},{"date":"1396/08/13 19:30","price":538348},{"date":"1396/08/13 19:45","price":538282},{"date":"1396/08/13 20:05","price":538215}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398