پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
537287
بیشترین: 
1206877
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 13 آبان 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 13 آبان 1396 , 538016 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/13 00:05","price":1206877},{"date":"1396/08/13 00:10","price":538319},{"date":"1396/08/13 00:15","price":538191},{"date":"1396/08/13 00:20","price":538107},{"date":"1396/08/13 00:25","price":538191},{"date":"1396/08/13 00:35","price":538149},{"date":"1396/08/13 11:25","price":538614},{"date":"1396/08/13 11:30","price":538348},{"date":"1396/08/13 11:40","price":538083},{"date":"1396/08/13 11:45","price":537884},{"date":"1396/08/13 11:50","price":537685},{"date":"1396/08/13 11:55","price":537486},{"date":"1396/08/13 12:00","price":537552},{"date":"1396/08/13 12:05","price":537685},{"date":"1396/08/13 12:15","price":537419},{"date":"1396/08/13 12:35","price":537486},{"date":"1396/08/13 12:40","price":537419},{"date":"1396/08/13 13:00","price":537287},{"date":"1396/08/13 13:05","price":537419},{"date":"1396/08/13 13:15","price":537353},{"date":"1396/08/13 13:20","price":537419},{"date":"1396/08/13 13:30","price":537552},{"date":"1396/08/13 13:40","price":537486},{"date":"1396/08/13 13:45","price":537685},{"date":"1396/08/13 14:05","price":537552},{"date":"1396/08/13 14:15","price":537685},{"date":"1396/08/13 14:20","price":537486},{"date":"1396/08/13 14:35","price":537685},{"date":"1396/08/13 14:45","price":537751},{"date":"1396/08/13 14:50","price":537817},{"date":"1396/08/13 15:05","price":537950},{"date":"1396/08/13 15:25","price":537817},{"date":"1396/08/13 15:30","price":537751},{"date":"1396/08/13 15:35","price":537817},{"date":"1396/08/13 16:05","price":537950},{"date":"1396/08/13 16:15","price":538215},{"date":"1396/08/13 16:35","price":538149},{"date":"1396/08/13 16:50","price":538215},{"date":"1396/08/13 16:55","price":537950},{"date":"1396/08/13 17:00","price":537884},{"date":"1396/08/13 17:05","price":538016}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398