پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
16.8
بیشترین: 
538700
قیمت تقلبی: 
536800
زمان: 
8/13 23:55
قیمت آبشده بنکداری امروز 13 آبان 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 13 آبان 1396 , 536800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/13 00:05","price":16.8},{"date":"1396/08/13 00:10","price":536700},{"date":"1396/08/13 00:15","price":536600},{"date":"1396/08/13 00:20","price":536500},{"date":"1396/08/13 00:35","price":536600},{"date":"1396/08/13 11:10","price":538300},{"date":"1396/08/13 11:20","price":538700},{"date":"1396/08/13 11:25","price":538500},{"date":"1396/08/13 11:45","price":538300},{"date":"1396/08/13 11:50","price":538200},{"date":"1396/08/13 11:55","price":537900},{"date":"1396/08/13 12:00","price":537800},{"date":"1396/08/13 12:05","price":537900},{"date":"1396/08/13 12:15","price":538000},{"date":"1396/08/13 12:30","price":537700},{"date":"1396/08/13 12:35","price":537500},{"date":"1396/08/13 12:40","price":537400},{"date":"1396/08/13 12:45","price":537600},{"date":"1396/08/13 12:50","price":536500},{"date":"1396/08/13 12:55","price":536600},{"date":"1396/08/13 13:05","price":536500},{"date":"1396/08/13 13:10","price":536700},{"date":"1396/08/13 13:15","price":535900},{"date":"1396/08/13 13:20","price":536000},{"date":"1396/08/13 13:30","price":536300},{"date":"1396/08/13 13:35","price":536500},{"date":"1396/08/13 13:40","price":536200},{"date":"1396/08/13 13:55","price":536300},{"date":"1396/08/13 14:15","price":536400},{"date":"1396/08/13 14:20","price":536600},{"date":"1396/08/13 14:25","price":536500},{"date":"1396/08/13 14:35","price":536600},{"date":"1396/08/13 14:45","price":536900},{"date":"1396/08/13 14:50","price":536800},{"date":"1396/08/13 15:05","price":536700},{"date":"1396/08/13 15:10","price":536900},{"date":"1396/08/13 15:15","price":536850},{"date":"1396/08/13 15:25","price":536900},{"date":"1396/08/13 15:30","price":536800},{"date":"1396/08/13 15:35","price":537000},{"date":"1396/08/13 15:40","price":536800},{"date":"1396/08/13 15:45","price":536600},{"date":"1396/08/13 16:05","price":536700},{"date":"1396/08/13 16:10","price":536800},{"date":"1396/08/13 16:15","price":536700},{"date":"1396/08/13 16:20","price":537000},{"date":"1396/08/13 16:40","price":536900},{"date":"1396/08/13 16:50","price":537200},{"date":"1396/08/13 16:55","price":537000},{"date":"1396/08/13 17:00","price":536900},{"date":"1396/08/13 17:10","price":536800},{"date":"1396/08/13 17:20","price":536700},{"date":"1396/08/13 17:25","price":536800},{"date":"1396/08/13 17:35","price":536700},{"date":"1396/08/13 17:40","price":536900},{"date":"1396/08/13 17:50","price":536800},{"date":"1396/08/13 18:10","price":536700},{"date":"1396/08/13 18:15","price":536500},{"date":"1396/08/13 18:20","price":536600},{"date":"1396/08/13 18:25","price":536500},{"date":"1396/08/13 18:40","price":536600},{"date":"1396/08/13 18:45","price":536500},{"date":"1396/08/13 18:50","price":536400},{"date":"1396/08/13 19:20","price":536500},{"date":"1396/08/13 19:40","price":536700},{"date":"1396/08/13 19:55","price":536500},{"date":"1396/08/13 20:40","price":536400},{"date":"1396/08/13 21:00","price":536600},{"date":"1396/08/13 21:40","price":536700},{"date":"1396/08/13 22:20","price":536800},{"date":"1396/08/13 22:25","price":536600},{"date":"1396/08/13 22:30","price":536700},{"date":"1396/08/13 22:35","price":536600},{"date":"1396/08/13 22:45","price":536700},{"date":"1396/08/13 23:00","price":536800},{"date":"1396/08/13 23:20","price":536700},{"date":"1396/08/13 23:25","price":536800},{"date":"1396/08/13 23:50","price":536900},{"date":"1396/08/13 23:55","price":536800}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398