پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
60.4
بیشترین: 
549300
قیمت تقلبی: 
549000
زمان: 
8/13 23:55
قیمت آبشده شنبه ای امروز 13 آبان 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 13 آبان 1396 , 549000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/13 00:05","price":60.4},{"date":"1396/08/13 00:10","price":547200},{"date":"1396/08/13 00:15","price":547100},{"date":"1396/08/13 00:20","price":547000},{"date":"1396/08/13 00:35","price":547100},{"date":"1396/08/13 11:10","price":548800},{"date":"1396/08/13 11:20","price":549300},{"date":"1396/08/13 11:25","price":549000},{"date":"1396/08/13 11:40","price":549100},{"date":"1396/08/13 11:45","price":548700},{"date":"1396/08/13 11:55","price":548300},{"date":"1396/08/13 12:15","price":548200},{"date":"1396/08/13 12:20","price":548400},{"date":"1396/08/13 12:30","price":548100},{"date":"1396/08/13 12:35","price":547900},{"date":"1396/08/13 12:40","price":547800},{"date":"1396/08/13 12:45","price":548000},{"date":"1396/08/13 12:50","price":547900},{"date":"1396/08/13 13:05","price":548100},{"date":"1396/08/13 13:10","price":548300},{"date":"1396/08/13 13:15","price":548100},{"date":"1396/08/13 13:20","price":548200},{"date":"1396/08/13 13:30","price":548500},{"date":"1396/08/13 13:35","price":548700},{"date":"1396/08/13 13:40","price":548400},{"date":"1396/08/13 13:55","price":548500},{"date":"1396/08/13 14:15","price":548600},{"date":"1396/08/13 14:20","price":548500},{"date":"1396/08/13 14:30","price":548400},{"date":"1396/08/13 14:35","price":548500},{"date":"1396/08/13 14:45","price":548600},{"date":"1396/08/13 14:50","price":548500},{"date":"1396/08/13 15:05","price":548400},{"date":"1396/08/13 15:10","price":548600},{"date":"1396/08/13 15:15","price":548550},{"date":"1396/08/13 15:25","price":548600},{"date":"1396/08/13 15:30","price":548500},{"date":"1396/08/13 15:35","price":548700},{"date":"1396/08/13 15:40","price":548600},{"date":"1396/08/13 15:45","price":548500},{"date":"1396/08/13 15:50","price":548600},{"date":"1396/08/13 16:05","price":548700},{"date":"1396/08/13 16:10","price":548800},{"date":"1396/08/13 16:15","price":548700},{"date":"1396/08/13 16:20","price":549000},{"date":"1396/08/13 16:40","price":549100},{"date":"1396/08/13 16:50","price":549200},{"date":"1396/08/13 16:55","price":549000},{"date":"1396/08/13 17:00","price":548900},{"date":"1396/08/13 17:05","price":549000},{"date":"1396/08/13 17:20","price":548900},{"date":"1396/08/13 17:25","price":549000},{"date":"1396/08/13 17:35","price":548900},{"date":"1396/08/13 17:40","price":549100},{"date":"1396/08/13 17:50","price":549000},{"date":"1396/08/13 18:10","price":548900},{"date":"1396/08/13 18:15","price":548700},{"date":"1396/08/13 18:20","price":548800},{"date":"1396/08/13 18:25","price":548700},{"date":"1396/08/13 18:40","price":548800},{"date":"1396/08/13 18:45","price":548700},{"date":"1396/08/13 18:50","price":548600},{"date":"1396/08/13 19:20","price":548700},{"date":"1396/08/13 19:40","price":548900},{"date":"1396/08/13 19:55","price":548700},{"date":"1396/08/13 20:40","price":548600},{"date":"1396/08/13 21:00","price":548800},{"date":"1396/08/13 21:40","price":548900},{"date":"1396/08/13 22:20","price":549000},{"date":"1396/08/13 22:25","price":548800},{"date":"1396/08/13 22:30","price":548900},{"date":"1396/08/13 22:35","price":548800},{"date":"1396/08/13 22:45","price":548900},{"date":"1396/08/13 23:00","price":549000},{"date":"1396/08/13 23:20","price":548900},{"date":"1396/08/13 23:25","price":549000},{"date":"1396/08/13 23:50","price":549100},{"date":"1396/08/13 23:55","price":549000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398