پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.931
بیشترین: 
2.994
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 12 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 12 آبان 1396 , 2.984 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/12 00:32","price":2.936},{"date":"1396/08/12 01:08","price":2.934},{"date":"1396/08/12 02:08","price":2.938},{"date":"1396/08/12 02:32","price":2.939},{"date":"1396/08/12 03:00","price":2.936},{"date":"1396/08/12 03:32","price":2.934},{"date":"1396/08/12 04:08","price":2.938},{"date":"1396/08/12 05:08","price":2.937},{"date":"1396/08/12 06:00","price":2.934},{"date":"1396/08/12 06:32","price":2.933},{"date":"1396/08/12 08:08","price":2.931},{"date":"1396/08/12 09:00","price":2.933},{"date":"1396/08/12 09:32","price":2.931},{"date":"1396/08/12 10:08","price":2.934},{"date":"1396/08/12 10:32","price":2.933},{"date":"1396/08/12 11:08","price":2.938},{"date":"1396/08/12 11:32","price":2.939},{"date":"1396/08/12 12:08","price":2.945},{"date":"1396/08/12 12:32","price":2.947},{"date":"1396/08/12 13:08","price":2.945},{"date":"1396/08/12 13:32","price":2.953},{"date":"1396/08/12 14:08","price":2.955},{"date":"1396/08/12 14:32","price":2.949},{"date":"1396/08/12 15:08","price":2.953},{"date":"1396/08/12 15:32","price":2.957},{"date":"1396/08/12 16:00","price":2.96},{"date":"1396/08/12 16:32","price":2.962},{"date":"1396/08/12 17:08","price":2.985},{"date":"1396/08/12 17:32","price":2.971},{"date":"1396/08/12 18:08","price":2.981},{"date":"1396/08/12 18:32","price":2.973},{"date":"1396/08/12 19:32","price":2.978},{"date":"1396/08/12 20:08","price":2.989},{"date":"1396/08/12 20:32","price":2.99},{"date":"1396/08/12 21:00","price":2.992},{"date":"1396/08/12 21:32","price":2.994},{"date":"1396/08/12 22:00","price":2.984},{"date":"1396/08/12 22:32","price":2.979},{"date":"1396/08/12 23:08","price":2.978},{"date":"1396/08/12 23:32","price":2.984}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398