پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.8548
بیشترین: 
1.8886
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت کوره امروز 12 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 12 آبان 1396 , 1.8841 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/12 00:00","price":1.8599},{"date":"1396/08/12 00:32","price":1.8581},{"date":"1396/08/12 02:08","price":1.863},{"date":"1396/08/12 02:32","price":1.8618},{"date":"1396/08/12 03:00","price":1.8623},{"date":"1396/08/12 03:32","price":1.8624},{"date":"1396/08/12 04:08","price":1.8612},{"date":"1396/08/12 04:32","price":1.8624},{"date":"1396/08/12 05:32","price":1.8614},{"date":"1396/08/12 06:00","price":1.8595},{"date":"1396/08/12 06:32","price":1.859},{"date":"1396/08/12 07:08","price":1.8593},{"date":"1396/08/12 07:32","price":1.8596},{"date":"1396/08/12 08:08","price":1.8597},{"date":"1396/08/12 08:32","price":1.8599},{"date":"1396/08/12 09:00","price":1.8588},{"date":"1396/08/12 09:32","price":1.8569},{"date":"1396/08/12 10:08","price":1.8563},{"date":"1396/08/12 10:32","price":1.8568},{"date":"1396/08/12 11:08","price":1.8548},{"date":"1396/08/12 11:32","price":1.855},{"date":"1396/08/12 12:08","price":1.8565},{"date":"1396/08/12 12:32","price":1.8653},{"date":"1396/08/12 13:08","price":1.8607},{"date":"1396/08/12 13:32","price":1.8562},{"date":"1396/08/12 14:08","price":1.8619},{"date":"1396/08/12 14:32","price":1.8593},{"date":"1396/08/12 15:08","price":1.8569},{"date":"1396/08/12 15:32","price":1.8595},{"date":"1396/08/12 16:00","price":1.8612},{"date":"1396/08/12 16:32","price":1.8621},{"date":"1396/08/12 17:08","price":1.872},{"date":"1396/08/12 17:32","price":1.8651},{"date":"1396/08/12 18:08","price":1.8607},{"date":"1396/08/12 18:32","price":1.8597},{"date":"1396/08/12 19:08","price":1.8583},{"date":"1396/08/12 19:32","price":1.8617},{"date":"1396/08/12 20:08","price":1.8649},{"date":"1396/08/12 20:32","price":1.8693},{"date":"1396/08/12 21:00","price":1.8732},{"date":"1396/08/12 21:32","price":1.8808},{"date":"1396/08/12 22:00","price":1.8853},{"date":"1396/08/12 22:32","price":1.8886},{"date":"1396/08/12 23:08","price":1.8872},{"date":"1396/08/12 23:32","price":1.8841}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398