پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
60.7
بیشترین: 
62.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.09
زمان: 
8/12 23:32
قیمت نفت برنت امروز 12 آبان 1396

قیمت نفت برنتدر تاریخ 12 آبان 1396 , 62.09 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/12 00:00","price":60.81},{"date":"1396/08/12 00:32","price":60.75},{"date":"1396/08/12 01:08","price":60.7},{"date":"1396/08/12 04:08","price":60.83},{"date":"1396/08/12 04:32","price":60.84},{"date":"1396/08/12 05:08","price":60.88},{"date":"1396/08/12 05:32","price":60.84},{"date":"1396/08/12 06:32","price":60.8},{"date":"1396/08/12 07:08","price":60.81},{"date":"1396/08/12 07:32","price":60.84},{"date":"1396/08/12 08:08","price":60.85},{"date":"1396/08/12 08:32","price":60.88},{"date":"1396/08/12 09:00","price":60.86},{"date":"1396/08/12 09:32","price":60.81},{"date":"1396/08/12 10:08","price":60.78},{"date":"1396/08/12 10:32","price":60.81},{"date":"1396/08/12 11:08","price":60.73},{"date":"1396/08/12 12:08","price":60.8},{"date":"1396/08/12 12:32","price":61.05},{"date":"1396/08/12 13:08","price":60.92},{"date":"1396/08/12 13:32","price":60.78},{"date":"1396/08/12 14:08","price":60.92},{"date":"1396/08/12 14:32","price":60.85},{"date":"1396/08/12 15:08","price":60.73},{"date":"1396/08/12 15:32","price":60.81},{"date":"1396/08/12 16:00","price":60.84},{"date":"1396/08/12 17:08","price":61.06},{"date":"1396/08/12 17:32","price":60.93},{"date":"1396/08/12 18:08","price":60.92},{"date":"1396/08/12 18:32","price":60.88},{"date":"1396/08/12 19:08","price":60.74},{"date":"1396/08/12 19:32","price":60.9},{"date":"1396/08/12 20:08","price":61},{"date":"1396/08/12 20:32","price":61.19},{"date":"1396/08/12 21:00","price":61.43},{"date":"1396/08/12 21:32","price":61.78},{"date":"1396/08/12 22:00","price":62.07},{"date":"1396/08/12 22:32","price":62.17},{"date":"1396/08/12 23:08","price":62.13},{"date":"1396/08/12 23:32","price":62.09}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398