کمترین: 
1266.58
بیشترین: 
1210478
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1270.17
زمان: 
8/12 23:55
قیمت اونس طلا امروز 12 آبان 1396

قیمت اونس طلادر تاریخ 12 آبان 1396 , 1270.17 است.

تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398